TELEVİZYONLAR

TV 41
Kapital Network
ODTÜ Tv
STV
Mehtap Tv
Nasa
RTV
RTV1
TV CG
STV 1