Veremli güvercin
		
		
Dolaşırken kan bedenin labirentlerinde
veremli bir güvercin uzatıp gagasını
maktul bir solucandan miras kalmış gibi
eşeleyip durur toprağın derisini

bilmez ki çimler kenesidir toprağın
ve çimler duvaktır toprağa
sabaha nikahı kıyıldığında

ve bir de ihtiyar kadınlar iyi ezer üzümü
bilirler ve beddua ederler
dilberlerin karşısında kim içerse şarabı. 

Adem Özbay